Dette kunne blitt ei bok

Nokre gonger tenkjer eg at "det eg tenkte no var smart, det må eg skrive ned, det kan jo bli bok!"

Men så gløymer eg det, og eg kan umogleg ha gøymd det i hkommelsen, for det finns ikkje meir.

 

 

I eit anna univers har eg skreve bøker og signert tusentals av eksemplar, men sanninga er at eg greier ikkje å lese bøker, desto mindre å skrive ei.

Så eg skriv ufullstendige innlegg på nettet, veit sjølv om det er substans i orda eller ikkje, det er min løyndom, mitt univers på dette universet. 

Eg kan ikkje vere ærleg med andre om eg ikkje kan vere ærleg med og mot meg sjølv.

 

Nokre gonger undres eg om eg i det heile

tatt veit kva eg driv med.
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits